JEDNOSTRONNA NAKŁADARKA UTWARDZACZA DKCB - 140 TS

Jednostronna nakładarka utwardzacza DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza. Utwardzacz do przestrzeni międzywałowej dozowany jest za pomocą pneumatycznej pompy membranowej i znajduje się w obiegu cyrkulacyjnym. Nanoszenie utwardzacza na elementy odbywa się za pomocą ogumowanego walca stykającego się z walcem dozującym.

Zastosowane materiały na elementy nanoszące i pozostałe części składowe gwarantują odporność chemiczną na składniki utwardzaczy. Technologia separatywnego nakładania kleju i utwardzacza skraca czas trwania całego procesu.

 

Dane techniczno - eksploatacyjne
Szerokość robocza (szerokość taśmy) mm 1400
Szerokość walców mm 1550
Średnica walców nakładających mm 250
Średnica walców dozujących mm 215
Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa m/min 15-25
Moc zainstalowana kW 2,25
Grubość elementów powlekanych mm 2,5-50
Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda O 7,0 mm) g/m2 60
Minimalna długość elementów powlekanych mm 400
Masa walców kg 1350
Opis PL 1
Opis EN 1
Opis RU 1

Pliki

Zapytaj o produkt