LINIA DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH NA DŁUGOŚĆ PDFD

Linia PDFD składa się z dwóch podstawowych składników : gniazda frezarko-czopiarek DFC 60 (gdzie obrabiane są czoła listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL , na której następuje połączenie elementów w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących listwę na odcinki o długości zaprogramowanej przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania Przedstawiona konfiguracja linii, umożliwia uzyskanie wydajności ok. 8 000 mb/zmianę.

Mikroprocesorowy układ sterowania pozwala na elastyczne dostosowanie parametrów pracy do potrzeb użytkownika. Prezentowana maszyna ma możliwość obróbki elementów typu „calzing” jak i elementów do produkcji blatów ( łączonych „na kreskę”). Zastosowanie stołu odbiorczego z automatycznym podawaniem listew na przenośnik wprowadzający prasy PHSL umożliwia obsługę linii przez jednego, podającego elementy pracownika. Stolik odbiorczy wyposażony jest w przesłonę buforującą zwiększającą wydajność i płynność pracy. Linia pracuje w cyklu automatycznym z ręcznym podawaniem materiału. Elementy składowe linii mogą być złożone w różnych (uzgodnionych z odbiorcą) konfiguracjach umożliwiających dostosowanie maszyny do warunków lokalowych użytkownika.

 

Dane techniczno - eksploatacyjne
Szerokość pakietu wejściowego frezarko-czopiarki mm 650
Szerokość elementów klejonych mm 30 ÷ 155
Długość elementów klejonych mm 170 ÷ 900
Grubość elementów klejonych mm 20 ÷ 70
Ciśnienie robocze powietrza MPa 0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza m3/h ok 25
Wydajność robocza cykl./min. do 4 (listwa 6600)
Długość elementu sklejonego mm 4500 ÷ 6600
Napięcie robocze V AC 3/N/PE 400 V 50 Hz
Napięcie sterujące V DC 24
Zapotrzebowanie mocy kW max 100

 

Opis działania

Listwy drewniane podawane są przez operatora na wózek pierwszej frezarko-czopiarki. Podanie elementów inicjuje cykl pracy frezarek. Na pierwszej frezarce następuje wyrównanie czół pakietu a następnie frezowanie zarysu wczepu. Pakiet zostaje podany na stół drugiej frezarko-czopiarki gdzie odbywa się obróbka drugiej strony pakietu i aplikacja kleju.

Elementy podawane z czopiarki DFC - 60 D poprzez transporter łańcuchowy, wprowadzane są do zespołu wstępnego czopowania, gdzie za pomocą kompletu wałów i dociskacza dokonuje się wstępny zacisk złącza klinowego krawędziaków przed wprowadzeniem do prasy.

Wstępnie zaczopowane krawędziaki, kierowane są na stół prasy na którym, po uzyskaniu wymaganej długości, następuje ich obcięcie. Następnie przy pomocy listwy spychającej i listwy dociskowej przemieszczane są w obszar łoża dociskowego, gdzie następuje proces prasowania. Sklejona i sprasowana, gotowa listwa spychana jest na stół odbiorczy prasy.

Po przemieszczeniu krawędziaków w obszar łoża dociskowego, równolegle z opisanymi wyżej czynnościami, odbywa się proces podawania elementów na stół prasy. Utrzymuje to ciągłą pracę prasy, a tym samym pozwala na zwiększenie wydajności klejenia.

Parametry techniczne frezarko - czopiarki DFC 60 D

Wymiary surowca wsdowego
Długość elementów wsadowych mm 170 ÷ 900
Wysokość frezowania mm 20 ÷ 155
Szerokość pakietu elementów obrabianych mm 600
Możliwość frezowania narzędziami o długości zębów mm 10 (5, 15, 20 opcja)

 

Cykl pracy automatyczny z ręcznym podawaniem materiału
Ciśnienie robocze powietrza MPa 0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza m3/h ok 10
Wydajność instalacji wyciągowej m3/h ok. 6000
Wydajność cykl./min ok. 4
Prędkość wózka m/min robocza 10-23
powrotna 32
Napięcie robocze V AC 3x400 + N + PE
Częstotliwość Hz 50
Napięcie sterujące V DC 24
Układ rozruchowy napędów freza SOFTSTART
Kontrola prędkości obrotowej wrzeciona obr./min. 6000 ÷ 4500
Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia powietrza MPa poniżej 0,45

 

Parametry techniczne prasy PHSL

Parametry techniczne
Wysokość robocza podawania mm 890 ÷ 910
Szerokość elementów klejonych mm 35 ÷ 155
Grubość elementów klejonych mm 20 ÷ 70
Długość elementu sklejonego min / max mm 4500 ÷ 6600
Ciśnienie robocze powietrza MPa 0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza m3/h 15
Wydajność instalacji wyciągowej m3/h 2000
Wydajność linii dwubiegowej - jednoczopiarkowej cykl./min. do 4
Napięcie robocze V AC 3 x 400 + N + PE
Częstotliwość Hz 50
Napięcie sterujące V DC 24

 

Wymiary maszyny:
Wysokość robocza mm 900 ÷ 920
Wysokość całkowita mm 1475

 

Wymiary stołu podawczo-odbiorczego:
Wysokość robocza mm 900 ÷ 920
Wysokość całkowita mm 1060
Długość mm 1100
Szerokość mm 678

 

Moc zainstalowana
Magazynek załadowczy MZ
napęd przenośnika zgrzebłowego kW 1,1
napęd przenośnika taśmowego kW 0,55
Frezarko - czopiarka DFC - 60 D
piłofrez czopiarki kW 2 x 7,5
taśmociąg wózka kW 2x 0,55
napęd jazdy wózka kW 2 x 2,2
napęd wrzeciona kW 2 x 22
napęd taśm stolika buforu kW 2 x 0,75
napęd spychacza łapy kW 0,75
napęd piłek podcinających kW 4 x 3,0
Przenośnik PTŁŁ
napęd przenośnika PTŁŁ (łańcuchy) kW 2x3
Prasa do łączenia na długość PHSL
silnik piły poprzecznej kW 3,5
Zespół hydrauliczny ZHE
pompa siłownika hydraulicznego kW 5,5
CAŁKOWITA kW ok. 100

  • możliwość wykonania międzycięć wstępnie zaczopowanej listwy,
  • ilość możliwych do zaprogramowania odcinków – 10,
  • dokładność pomiaru ok. 10mm na pojedynczym odcinku (zależna od ilości i długości czopowanych elementów)

Frezy robocze o średnicy od ?200 do?250 (opcjonalnie ?160 do?200) – nie wchodzą w zakres dostawy

 

 

 

Opis PL 1
Opis EN 1
Opis RU 1
Ilość filmów <a href="youtu.be/BFrAIuqa8fc">film1</a>
<a href="youtu.be/LJfKTMGKLOc">film2</a>


Pliki

Zapytaj o produkt