Wszystkie urządzenia

  • Filtruj

WIERTARKO - FREZARKA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH DWFO jest urządzeniem przeznaczonym do wykonania w ramiaku ościeżnicy otworów pod montaż zawiasów, jak również wybrania pod osadzenie płytki zamka.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju NKP-180 przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju poliuretanowego. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub (po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej) jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Urządzenie  UWED  przeznaczone  jest  do  wiercenia  i  frezowania  w  elementach drzwi otworów  pod  zamek. W celu zwiększenia wydajności elementy robocze osadzono na dwóch niezależnych korpusach , zapewnia to jednoczesną niezależną obróbkę dwóch elementów drzwi.

Urządzenie do frezowania wybrań w ramiaku ościeżnicy – DFA jest specjalistyczną maszyną przeznaczoną do frezowania wybrania w ramiakach ościeżnic drzwiowych pod kątową płytkę zamka zarówno dla ościeżnic stałych jaki i regulowanych.

Urządzenie do frezowania wybrań w pobocznicy schodów składanych – DFPS jest specjalistyczną maszyną przeznaczoną do frezowania wybrań w pobocznicy schodów składanych pod połączenie na jaskółczy ogon ze stopniem.