I - Lines

  • Filters
Category: I - Lines

The LZOTT Loading and Receiving Line of the Belt Frame Saw serves to load logs onto the belt frame saw and to receive products after the log has been sawn.

Category: I - Lines

W technologiach klejenia oraz uszlachetniania powierzchni drewna oraz tworzyw drewnopochodnych wyrobami ekologicznymi takimi olej czy wosk odnotowuje się w ostatnich latach znacząca dynamikę rozwoju, zarówno w sferze dokonań materiałowych, jak także nowatorskich rozwiązań technicznych. Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom firma FAMAD przedstawia w pełni zautomatyzowaną linię służącą do olejowania, woskowania lub nakładania olejowosku LUP-O.

Category: I - Lines

DFCSB processing line for endless joining is the processing line for the production of structural timber with different cross-sections, which after further processing/machining in the final phase of the process as structural beams. 

Category: I - Lines

The LSP surface structuring line serves to structure the surfaces of wood and wood derivative elements for the purpose of achieving a  fashionable effect of rustic wood - aged wood.

Category: I - Lines

The line is designed for automation of cutting the HDF (high-density fibreboard) boards.

Category: I - Lines

The LPEO-560 line serves for the production of two-sided veneered panels with a “sandwich” structure, obtained from waste material, with a length from 600 to 2300 mm.

Category: I - Lines

Wood strips are supplied by the operator to the truck of the milling tenoner. Supply of elements initiates the miller work cycle. The stack face is levelled, after which milling of the finger joint outline is carried out.

Category: I - Lines

Wood strips are supplied by the operator to the truck of the first milling tenoner. Supply of elements initiates the miller work cycle.