I - Linie technologiczne

  • Filtruj

Linia Załadowczo Odbiorcza do Traka Taśmowego LZOTT przeznaczona jest do załadunku kłód do traka taśmowego, oraz odbioru produktów po rozkroju kłody.

W technologiach klejenia oraz uszlachetniania powierzchni drewna oraz tworzyw drewnopochodnych wyrobami ekologicznymi takimi olej czy wosk odnotowuje się w ostatnich latach znacząca dynamikę rozwoju, zarówno w sferze dokonań materiałowych, jak także nowatorskich rozwiązań technicznych. Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom firma FAMAD przedstawia w pełni zautomatyzowaną linię służącą do olejowania, woskowania lub nakładania olejowosku LUP-O.

Linia do łączenia bezkońcowego DFCSB jest linią technologiczną przeznaczoną do produkcji drewna konstrukcyjnego o różnych przekrojach, które po dalszej obróbce w końcowej fazie procesu jako belki konstrukcyjne.

Linia do strukturyzacji powierzchni LSP służy do strukturyzacji powierzchni elementów drewnianych i drewnopochodnych w celu uzyskania modnego efektu drewna rustykalnego – postarzeniu drewna.

Linia przeznaczona jest do automatyzacji rozkroju płyt HDF.

Linia LPEO-560 służy do produkcji dwustronnie obłogowanych płyt o budowie typu „sandwicz” pozyskanych z materiału odpadowego o długości od 600 do 2300 mm.
Linia składa się z kilku urządzeń pogrupowanych na centra.

Linia do łączenia PDFD w wersji jednofrezarkowej składa się z dwóch podstawowych urządzeń : frezarko-czopiarki DFC 60M ( na której następuje obróbka czół listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL gdzie elementy łączone są w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących ją na odcinki o długościach wprowadzanych przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania . Przedstawiona konfiguracja maszyny umożliwia uzyskanie wydajności ok. 4 000 mb/zmianę. Modułowa budowa linii umożliwia prosty sposób rozbudowy do układu dwuczopiarkowego.

Linia PDFD składa się z dwóch podstawowych składników : gniazda frezarko-czopiarek DFC 60 (gdzie obrabiane są czoła listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL , na której następuje połączenie elementów w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących listwę na odcinki o długości zaprogramowanej przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania Przedstawiona konfiguracja linii, umożliwia uzyskanie wydajności ok. 8 000 mb/zmianę.