II - Urządzenia do nanoszenia kleju

  • Filtruj

Nakładarka przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane w produkcji klejonki.

Urządzenie przeznaczone jest do jednostronnego powlekania elementów drewnianych klejem.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju na płaskie elementy drewniane lub drewnopochodne w przemyśle meblowym, płyt i sklejek.

Jednostronna nakładarka utwardzacza DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza.

Nakładarka przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane lub z innych materiałów drewnopochodnych.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVD-130 przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na płaszczyzny płyt i innych płaskich elementów.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVS przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na płyty, listwy, deski, krawędziaki i inne elementy, używane w przemyśle meblarskim i innym.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju NKP-180 przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju poliuretanowego. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub (po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej) jako jedna z maszyn w linii technologicznej.