URZĄDZENIE WIERCĄCE ELEMENTY DRZWIOWE UWED

Urządzenie  UWED  przeznaczone  jest  do  wiercenia  i  frezowania  w  elementach drzwi otworów  pod  zamek. W celu zwiększenia wydajności elementy robocze osadzono na dwóch niezależnych korpusach , zapewnia to jednoczesną niezależną obróbkę dwóch elementów drzwi.

Zastosowana  automatyka razem z serwonapędami pozwala  na  wiercenie i frezowanie  według normy polskiej i słowackiej drzwi  lewych  i  prawych bez  dodatkowych  przesterowań  i  regulacji,  co  znacznie  zwiększa  wydajność maszyny,  jak  i  zapewnia  stałość  nastawionych  wymiarów.

 

 

Dane techniczno - eksploatacyjne
Wysokość robocza mm 1050
Długość elementu drzwi mm 2030
Szerokość elementu mm 114,150
Moc zainstalowana  kW ~17
Ciśnienie robocze powietrza MPa 0,4-0,6
Opis PL 1
Opis EN 1
Opis RU 1

Pliki

Zapytaj o produkt