Projekty EU

Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o. systemu typu B2E i B2B

 

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

pn. Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o.

systemu typu B2E i B2B.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ERP typu B2B i B2E oraz niezbędnych środków trwałych, które pozwolą zmodernizować, przyspieszyć i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie.

Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny Poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zaspokoić potrzeby Wnioskodawcy w zakresie podniesienia jakość obsługi klienta, optymalizacji czasu realizacji zamówień oraz usprawnienia reakcji na zakłócenia procesów

Wartość projektu: 366 540,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 178 502,00 zł

Zakończone zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.1/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-WO/2018 na dostawę środków trwałych oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO-WO/2018 na wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”