II - Urządzenia do nanoszenia kleju

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.

Nakładarka przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane w produkcji klejonki.

Urządzenie przeznaczone jest do jednostronnego powlekania elementów drewnianych klejem.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju na płaskie elementy drewniane lub drewnopochodne w przemyśle meblowym, płyt i sklejek.

Jednostronna nakładarka utwardzacza DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza.

Nakładarka przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane lub z innych materiałów drewnopochodnych.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVD-130 przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na płaszczyzny płyt i innych płaskich elementów.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVS przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na płyty, listwy, deski, krawędziaki i inne elementy, używane w przemyśle meblarskim i innym.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju NKP-180 przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju poliuretanowego. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub (po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej) jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Urządzenie przeznaczone jest do dwustronnego  powlekania elementów i płyt stolarskich, oraz płaskich elementów przy okleinowaniu.

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.

Urządzenie przeznaczone jest do jedno lub dwustronnego powlekania elementów, płyt stolarskich oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Jednostronna walcowa nakładarka kleju NKP-130 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka polimeru DCNP-130 jest to specjalistyczne urządzenie przeznaczona jest do dwustronnego powlekania polimerem rulonów blachy. Nakładarka przystosowana jest do pracy w linii i nie może pracować jako maszyna samodzielna. 

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-140 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-280 XL przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.