новости

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Aktualizacja oferty

Dla Państwa wygody udostępniliśmy listę najnowszych produktów, które wzbogaciły nasza szeroka ofertę. 

Linie technologiczne

Nowe linie technologiczne już w naszej ofercie, sprawdź !

Uruchomiliśmy nową stronę

Mamy nadzieje, że nowy interfejs ułatwi Państwu korzystanie z serwisu. 

Подкатегории