II - Склеивание

Nakładarka przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane w produkcji klejonki.

Оборудование предназначено для одностороннего покрытия деревянных элементов клеем. Основным узлом оборудования является вал, покрытый слоем резины

Двусторонний станок для накладывания клея с четырьмя вальцами предназначен для двустороннего накладывания клея на плоские деревянные или древовидные элементы в производстве мебели, плит и фанеры.

Односторонний станок для накладывания отвердителя DKCB – 140 TS с ленточным конвейером элементов – предназначен для одностороннего накладывания отвердителя на плоские деревянные или древовидные  элементы во время оклеивания в процессе отдельного нанесения клея и отвердителя.

Станок предназначен для одно- или двухстороннего нанесения клея на деревянные рейки или рейки из других древесных материалов.

Станок для накладывания клея с двумя вальцами DOVD-130 предназначен для одно- или двухстороннего нанесения клея на поверхности плит и других плоских элементов.

Станок для накладывания клея с двумя вальцами DOVS предназначен для одно- или двухстороннего нанесения клея на плиты, рейки, доски, бруски и другие элементы, используемые в мебельной промышленности и других отраслях.

Двусторонняя четырехвальцовая машина для нанесения клея NKP-180 , предназначенная для двустороннего нанесения полиуретанового клея. Вальцовая машина для нанесения клея может работать как самостоятельная машина или (после демонтажа первой защитной рамки) как одна из машин в технологической линии.

Устройство предназначено для двухстороннего покрытия элементов и столярных  плит, и плоских элементов во время оклеивания/облицовки.

Автоматическая машина для нанесения полиуретанового клея ANKP это устройство для полосного нанесения полиуретанового клея на доске в процессе укладки стека для склеивания.

Urządzenie przeznaczone jest do jedno lub dwustronnego powlekania elementów, płyt stolarskich oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Jednostronna walcowa nakładarka kleju NKP-130 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka polimeru DCNP-130 jest to specjalistyczne urządzenie przeznaczona jest do dwustronnego powlekania polimerem rulonów blachy. Nakładarka przystosowana jest do pracy w linii i nie może pracować jako maszyna samodzielna. 

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-140 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-280 XL przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.