Projekty EU

Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w firmie FAMAD

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

pn. Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w firmie FAMAD

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i ulepszenie dzięki temu produkowanych wyrobów. Tym samym realizacja projektu przyczynia się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 2.1.3 dotyczącego zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej wpłynie bezpośrednio m.in. na unowocześnienie procesu produkcyjnego w firmie, dopasowanie w większym stopniu do oczekiwań i potrzeb klientów.

Wartość projektu: 2 718 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 994 500,00 zł

Zapytania otwarte:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

Zapytania zakończone:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/FAMAD/2019 na zakup tokarki kłowej CNC szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/RPO/FAMAD/2019 na zakup zestawów spawalniczych szt.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/FAMAD/2019 na zakup plotera grawerującego szt.1

 

Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o. systemu typu B2E i B2B

 

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

pn. Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o.

systemu typu B2E i B2B.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego ERP typu B2B i B2E oraz niezbędnych środków trwałych, które pozwolą zmodernizować, przyspieszyć i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie.

Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny Poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zaspokoić potrzeby Wnioskodawcy w zakresie podniesienia jakość obsługi klienta, optymalizacji czasu realizacji zamówień oraz usprawnienia reakcji na zakłócenia procesów

Wartość projektu: 366 540,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 178 502,00 zł

Zakończone zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.1/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-WO/2018 na dostawę środków trwałych oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO-WO/2018 na wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”