DWUWALCOWA NAKŁADARKA KLEJU DNK-180

Urządzenie przeznaczone jest do jedno lub dwustronnego powlekania elementów, płyt stolarskich oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Oś napędowa walca zamontowana jest w oprawach łożyskowych. Górna oprawa osadzona jest na wahaczu z siłownikiem pneumatycznym. Przy każdym walcu umieszczone jest korytko, spełniające rolę zbiornika kleju. Szczelinę wypływową kleju reguluje się za pomocą śrub z rękojeścią gwiazdową. Wielkość szczeliny przepustowej między walcami reguluje się za pomocą mechanizmu podnoszenia. Napęd walców uzyskuje się za pomocą motoreduktora poprzez przekładnię łańcuchową. Urządzenie może pracować indywidualnie lub w linii obróbczej. Urządzenie wyposażone jest w zderzaki (górny i dolny) z pneumatycznym mechanizmem regulacji wielkości szczeliny przepustowej – co pozwala na nakładanie kleju na elementy o dwóch żądanych grubościach (niższa ustawiona na zderzaku dolnym, większa na zderzaku górnym). Dodatkowo nakładarka może zostać wyposażona w zbiornik na klej.

Dane techniczno - eksploatacyjne
Średnica walców roboczych mm 180
Szerokość robocza walców max mm 200
Wysokość robocza  mm 850
Prędkość obwodowa walców regulowana min/max m/min 15-40
Grubość powlekanych elementów min/max mm 4/40
Minimalna długość przepuszczanych elementów mm 1000
Minimalna ilość nanoszonego kleju g/m2 110
Ciśnienie pracy MPa 0,3
Zainstalowana moc kW 0,55
Zasilanie elektryczne V AC 3X400 + PE - 50Hz
Napięcie sterownicze V DC 24
Masa urządzenia bez opakowania kg 320
Opis PL 1

Attachments