DWUSTRONNA CZTEROWALCOWA NAKŁADARKA POLIMEU DCNP-130

Dwustronna czterowalcowa nakładarka polimeru DCNP-130 jest to specjalistyczne urządzenie przeznaczona jest do dwustronnego powlekania polimerem rulonów blachy. Nakładarka przystosowana jest do pracy w linii i nie może pracować jako maszyna samodzielna.

Urządzenie składa się z dwóch (dolnego i górnego) zespołów nakładających polimer. Walec nakładający jest gumowany oraz walca dozujący metalowy – chromowany. Wały przystosowane są do chłodzenia. Każdy walec posiada indywidualny niezależny napęd. Przestrzeń między stykającymi się walcami, a wkładkami uszczelnień bocznych tworzy zbiornik, z którego polimer regulowaną szczeliną nanoszony jest na powierzchnię obracającego się walca nakładającego i stąd na taśmę. Polimer
w przestrzeń międzywałową podawany jest układem lanc, następnie poprzez uszczelnienie boczne przelewowe grawitacyjnie powraca do zbiornika, skąd ponownie podawany jest w przestrzeń międzywałową. Polimer krąży w układzie zamkniętym. Górny zestaw wałów przesunięty jest
w płaszczyźnie poziomej względem wału nakładającego dolnego o około 320mm. Taka konstrukcja zapewnia możliwość uzyskania zagłębienia górnego zestawu względem dolnego. Z pulpitu operatora można nastawiać wielkości szczelin dozujących, zagłębienie, indywidualnie nastawiać prędkość każdego wału. Układ sterowania zapewnia możliwość zapamiętywania 10 różnych , wcześniej zaprogramowanych nastaw, które można manualnie korygować podczas pracy. Dzięki korektom można precyzyjnie ustawiać parametry do aktualnie występujących warunków. Komunikacja nakładarki z linią produkcyjną zapewnia możliwość automatycznego dostosowania prędkości pracy nakładarki do prędkości linii. 

Dane techniczno - eksploatacyjne
Szerokość robocza walców mm 1300
Średnica walców nakładających mm 350
Średnica walców dozujących mm 270
Prędkość robocza regulowana bezstopniowo  m/min 8-28
Moc zainstalowana kW 5,5
Napięcie zasilania  V AC 3x400/50Hz
Napięcie sterowania  V DC 24
Grubość elementów powlekanych mm 0,35-1,5
Poziom hałasu dBA 75
Masa walców kg ~3000
Dokładność pozycjonowania (szczelin dozujących) mm +/- 0,01
Opis PL 1

Attachments