Plunger

Category: Plunger

Cylinder hydrauliczny typu CNOK jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Category: Plunger

Cylinder hydrauliczny typu CNOD jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.