II - Glue applier

The applier is designed for the one or two sided appliance of glue on wooden strips in the process of door plywood production.

The machine is designed for the one sided coating of wooden elements with glue.

The two-sided four cylinder glue spreader is meant for the two-sided appliance of glue on wooden or wood derivative elements in the production of furniture, boards, and plywood. The glue spreader is designed for work in a veneering line or as a standalone machine.

The DKCB –140 TS one-sided hardener spreader with a conveyor belt is meant for the one-sided spreading of hardener on flat wooden or wood derivative elements during veneering in the process of separate application of glue and hardener. Hardener is dosed to the space between cylinders thanks to a pneumatic membrane pump and is found in the circulation system.

The spreader is designed for the one or two sided appliance of glue on wooden or wood derivative strips.

The DOVD-130 two cylinder glue spreader is designed for the one or two sided appliance of glue on panel surfaces and other flat elements.

The DOVS two cylinder glue spreader is designed for the one or two sided appliance of glue on boards, strips, panels, square-sawn timber and other elements used in the furnishing industry and others. It works using a two cylinder system with individual glue spreading by each cylinder.

The NKP-180 two-sided four-cylinder glue spreader serves for two-sided spreading of polyurethane glue. The cylinder glue spreader can operate as an independent machine or (after disassembly of the front protective frame) as a machine in a process line.

The device is intended for two-sided coating elements and blockboards, and flat elements during veneering.

ANKP automatic machine applying polyurethane adhesive is a device for band-shaped applying the polyurethane adhesive on the board in the process of stacking stack for adhesive bonding.

Urządzenie przeznaczone jest do jedno lub dwustronnego powlekania elementów, płyt stolarskich oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Jednostronna walcowa nakładarka kleju NKP-130 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka polimeru DCNP-130 jest to specjalistyczne urządzenie przeznaczona jest do dwustronnego powlekania polimerem rulonów blachy. Nakładarka przystosowana jest do pracy w linii i nie może pracować jako maszyna samodzielna. 

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-140 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-280 XL przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.