XI - Urządzenia do transportu - Podnośniki

Pneumatyczny stół montażowy DPMA służy jako stanowisko pracy w procesach technologicznych, głównie produkcji mebli oraz produkcji tapicerskiej.

Przeznaczone do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadowczo - rozładunkowych oraz do pracy w liniach technologicznych.

Podnośnik hydrauliczny stanowiskowy DHP służy do bezstopniowego podnoszenia i opuszczania materiału na stanowiskach montażowych, załadowczych i obróbczych o wymiarach stołu zbliżonych do palety EUR, umożliwia utrzymanie stałego poziomu roboczego przy załadunku lub rozładunku materiału.

Nowym modelem wśród podnośników nożycowych hydraulicznych produkowanych przez FAMAD jest podnośnik typu DPNH o udźwigu 0,2 – 2,5t.

Podnośnik hydrauliczny DBNK służy do bezstopniowego podnoszenia i opuszczania materiału na stanowiskach montażowych, załadowczych i obróbczych, umożliwia utrzymanie stałego poziomu roboczego przy załadunku lub rozładunku materiału.

Podnośniki DPNHT przeznaczone są do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadowczo - rozładunkowych w przypadku potrzeby dużych wysokości unoszenia.