VI - Hydrauliczne prasy do klejenia elementów drewnianych

Hydrauliczny ścisk  HSDP służy do warstwowego klejenia elementów drewnianych wchodzących w skład  desek podłogowych, krawędziaków i innych pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych dochodzącym do 1,4 MPa (14 kG/cm2)

Urządzenie HSKG służy do klejenia pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych drewnianych elementów ciętych z grubości. Zakres uzyskiwanych sił zgniotu na jeden siłownik to 5-11kN (poziomy) i 25-55kN (pionowy).

Hydrauliczny ścisk HSKG-Ł służy do klejenia łuków drewnianych na grubość używanych przeważnie przy produkcji elementów tzw. programu ogrodowego

Hydrauliczny ścisk HSPP stosowany jest w nowej technologii klejenia głównie parkietu dwuwarstwowego, desek podłogowych i innych pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych dochodzącym do 1,4 MPa (14 kG/cm2).

Prasa wiatrakowa hydrauliczna przeznaczona jest do klejenia elementów drewnianych. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia klejenie elementów na szerokość do uzyskania elementu typu ”blat”.

Hydrauliczna prasa HPPA służy do klejenia warstwowego stosów składających się z płyt, sklejek itp.