III - Urządzenia do nakładania lakieru

Polewarka lakieru typu DABA przeznaczona jest do polewania elementów płytowych lakierami nitrocelulozowymi, poliestrowymi , wodnymi oraz pigmentowymi. Polewarka może być zamontowana w linii lakierniczo – suszarniczej lub pracować gniazdowo.

Jednogłowicowa polewarka lakieru DALB-60 przeznaczona jest do nanoszenia lakierów nitrocelulozowych, poliuretanowych , wodnych i pigmentowych na powierzchnie elementów płaskich.