I - Linie technologiczne

Zespoły urządzeń służące do automatyzowania procesów technologicznych w produkcji seryjnej. Mogą być wyposażone w systemy załadunkowe, rozładunkowe, sztaplowania, transportu międzyoperacyjnego, montażu, itp. Sterowanie całością linii jest zintegrowane, system sterowniczy kontroluje wszystkie operacje obróbcze, montażowe i przepływ elementów między urządzeniami. Linia posiada wspólny układ bezpieczeństwa, z diagnostyką błędów i awarii.

Linia PDFD składa się z dwóch podstawowych składników : gniazda frezarko-czopiarek DFC 60 (gdzie obrabiane są czoła listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL , na której następuje połączenie elementów w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących listwę na odcinki o długości zaprogramowanej przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania Przedstawiona konfiguracja linii, umożliwia uzyskanie wydajności ok. 8 000 mb/zmianę.

Linia do łączenia PDFD w wersji jednofrezarkowej składa się z dwóch podstawowych urządzeń : frezarko-czopiarki DFC 60M ( na której następuje obróbka czół listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL gdzie elementy łączone są w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących ją na odcinki o długościach wprowadzanych przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania . Przedstawiona konfiguracja maszyny umożliwia uzyskanie wydajności ok. 4 000 mb/zmianę. Modułowa budowa linii umożliwia prosty sposób rozbudowy do układu dwuczopiarkowego.

Linia do łączenia bezkońcowego DFCSB jest linią technologiczną przeznaczoną do produkcji drewna konstrukcyjnego o różnych przekrojach, które po dalszej obróbce w końcowej fazie procesu jako belki konstrukcyjne.

Linia przeznaczona jest do automatyzacji rozkroju płyt HDF.

Linia LPEO-560 służy do produkcji dwustronnie obłogowanych płyt o budowie typu „sandwicz” pozyskanych z materiału odpadowego o długości od 600 do 2300 mm.
Linia składa się z kilku urządzeń pogrupowanych na centra.

Linia Załadowczo Odbiorcza do Traka Taśmowego LZOTT przeznaczona jest do załadunku kłód do traka taśmowego, oraz odbioru produktów po rozkroju kłody.

Linia do strukturyzacji powierzchni LSP służy do strukturyzacji powierzchni elementów drewnianych i drewnopochodnych w celu uzyskania modnego efektu drewna rustykalnego – postarzeniu drewna.

W technologiach klejenia oraz uszlachetniania powierzchni drewna oraz tworzyw drewnopochodnych wyrobami ekologicznymi takimi olej czy wosk odnotowuje się w ostatnich latach znacząca dynamikę rozwoju, zarówno w sferze dokonań materiałowych, jak także nowatorskich rozwiązań technicznych. Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom firma FAMAD przedstawia w pełni zautomatyzowaną linię służącą do olejowania, woskowania lub nakładania olejowosku LUP-O.