V - Urządzenia montażowe

Meblowy ścisk montażowy DKRC przeznaczony jest do montażu sklejanych elementów meblowych. Korpus spawany z kształtowników stalowych zapewnia urządzeniu odpowiednią sztywność.

Hydrauliczny ścisk HSMK jest urządzeniem, które umożliwia końcowy montaż (pełny zacisk) wstępnie zaczopowanej ramy krzesła.

Hydrauliczny ścisk HSRO jest urządzeniem, które umożliwia mechaniczny montaż wszelkich prostokątnych i jednostronnie skośnych (wyk. specjalne) konstrukcji ramowych a szczególnie ram okiennych i drzwiowych o różnych wymiarach, przy minimalnych czasach przezbrajania.

Pneumatyczny obrotowy ścisk do montażu frontów meblowych – OSMF umożliwia mechaniczny montaż frontów meblowych z listew MDF w technologii klejenia(łączenia) na kołki.

Ścisk montażowy do frontów przeznaczony jest do klejenia frontów (elementów drewnianych) na dwóch niezależnych pneumatycznie stołach monterskich, z możliwością wykonania z czteroma stołami monterskimi (wykonanie specjalne).

Ścisk montażowy DSMS-5 jest urządzeniem,  które umożliwia mechaniczny montaż stopni schodów z pobocznicami o różnych wymiarach, przy minimalnych czasach przezbrajania.

Hydrauliczny ścisk HSRD jest urządzeniem przeznaczonym do ściskania klejonych ram drzwi w czasie montażu, jak i innych ram o zbliżonych wymiarach.