VII - Pneumatyczne prasy do klejena elementów drewnianych

Prasa pneumatyczna DPŁ służy do łączenia elementów drewnianych o skośnie nafrezowanych końcówkach w  jedną całość , stanowiących element wyjściowy do wykonania elementów łukowych.

Pneumatyczna prasa sekcyjna DKB przeznaczona jest do klejenia pod określonym naciskiem elementów drewnianych.

Pneumatyczna prasa półkowa OPPK przeznaczona jest do sklejania zewnętrznej (wierzchniej) warstwy drewnianych lameli w panel podłogowy.