Wszystkie urządzenia

Zespoły urządzeń służące do automatyzowania procesów technologicznych w produkcji seryjnej. Mogą być wyposażone w systemy załadunkowe, rozładunkowe, sztaplowania, transportu międzyoperacyjnego, montażu, itp. Sterowanie całością linii jest zintegrowane, system sterowniczy kontroluje wszystkie operacje obróbcze, montażowe i przepływ elementów między urządzeniami. Linia posiada wspólny układ bezpieczeństwa, z diagnostyką błędów i awarii.

Linia PDFD składa się z dwóch podstawowych składników : gniazda frezarko-czopiarek DFC 60 (gdzie obrabiane są czoła listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL , na której następuje połączenie elementów w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących listwę na odcinki o długości zaprogramowanej przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania Przedstawiona konfiguracja linii, umożliwia uzyskanie wydajności ok. 8 000 mb/zmianę.

Linia do łączenia PDFD w wersji jednofrezarkowej składa się z dwóch podstawowych urządzeń : frezarko-czopiarki DFC 60M ( na której następuje obróbka czół listew) oraz prasy do łączenia na długość PHSL gdzie elementy łączone są w listwę o długości do 6,6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących ją na odcinki o długościach wprowadzanych przez obsługę. Pomiędzy tymi podstawowymi urządzeniami występują urządzenia transportujące pełniące jednocześnie funkcję wstępnego czopowania . Przedstawiona konfiguracja maszyny umożliwia uzyskanie wydajności ok. 4 000 mb/zmianę. Modułowa budowa linii umożliwia prosty sposób rozbudowy do układu dwuczopiarkowego.

Linia do łączenia bezkońcowego DFCSB jest linią technologiczną przeznaczoną do produkcji drewna konstrukcyjnego o różnych przekrojach, które po dalszej obróbce w końcowej fazie procesu jako belki konstrukcyjne.

Linia przeznaczona jest do automatyzacji rozkroju płyt HDF.

Linia LPEO-560 służy do produkcji dwustronnie obłogowanych płyt o budowie typu „sandwicz” pozyskanych z materiału odpadowego o długości od 600 do 2300 mm.
Linia składa się z kilku urządzeń pogrupowanych na centra.

Linia Załadowczo Odbiorcza do Traka Taśmowego LZOTT przeznaczona jest do załadunku kłód do traka taśmowego, oraz odbioru produktów po rozkroju kłody.

Linia do strukturyzacji powierzchni LSP służy do strukturyzacji powierzchni elementów drewnianych i drewnopochodnych w celu uzyskania modnego efektu drewna rustykalnego – postarzeniu drewna.

W technologiach klejenia oraz uszlachetniania powierzchni drewna oraz tworzyw drewnopochodnych wyrobami ekologicznymi takimi olej czy wosk odnotowuje się w ostatnich latach znacząca dynamikę rozwoju, zarówno w sferze dokonań materiałowych, jak także nowatorskich rozwiązań technicznych. Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom firma FAMAD przedstawia w pełni zautomatyzowaną linię służącą do olejowania, woskowania lub nakładania olejowosku LUP-O.

Nakładarka przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane w produkcji klejonki.

Urządzenie przeznaczone jest do jednostronnego powlekania elementów drewnianych klejem.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju na płaskie elementy drewniane lub drewnopochodne w przemyśle meblowym, płyt i sklejek.

Jednostronna nakładarka utwardzacza DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza.

Nakładarka przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane lub z innych materiałów drewnopochodnych.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVD-130 przeznaczona jest do jedno - lub dwustronnego nanoszenia kleju na płaszczyzny płyt i innych płaskich elementów.

Dwuwalcowa nakładarka kleju DOVS przeznaczona jest do jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na płyty, listwy, deski, krawędziaki i inne elementy, używane w przemyśle meblarskim i innym.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka kleju NKP-180 przeznaczona jest do dwustronnego nakładania kleju poliuretanowego. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub (po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej) jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Urządzenie przeznaczone jest do dwustronnego  powlekania elementów i płyt stolarskich, oraz płaskich elementów przy okleinowaniu.

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.

Urządzenie przeznaczone jest do jedno lub dwustronnego powlekania elementów, płyt stolarskich oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Jednostronna walcowa nakładarka kleju NKP-130 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Dwustronna czterowalcowa nakładarka polimeru DCNP-130 jest to specjalistyczne urządzenie przeznaczona jest do dwustronnego powlekania polimerem rulonów blachy. Nakładarka przystosowana jest do pracy w linii i nie może pracować jako maszyna samodzielna. 

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-140 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Dwustronna walcowa nakładarka kleju NKP-280 XL przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna.

Automat nakładający klej poliuretanowy ANKP jest to urządzenie do pasmowego nakładania kleju poliuretanowego na deskę w procesie układania stosu do klejenia.

Polewarka lakieru typu DABA przeznaczona jest do polewania elementów płytowych lakierami nitrocelulozowymi, poliestrowymi , wodnymi oraz pigmentowymi. Polewarka może być zamontowana w linii lakierniczo – suszarniczej lub pracować gniazdowo.

Jednogłowicowa polewarka lakieru DALB-60 przeznaczona jest do nanoszenia lakierów nitrocelulozowych, poliuretanowych , wodnych i pigmentowych na powierzchnie elementów płaskich.

Szczotkarki przeznaczone są do dwustronnego przelotowego czyszczenia z brudu i pyłu płaszczyzn elementów płytowych.

Szczotkarko - szlifierka przeznaczona jest do czterostronnego przelotowego szlifowania oraz odpylania elementów drewnianych np. po frezowaniu kształtowym lub po lakierowaniu.

Szczotkarko - szlifierka przeznaczona jest do czterostronnego przelotowego szlifowania oraz odpylania elementów drewnianych np. po frezowaniu kształtowym lub po lakierowaniu.

Szczotkarko-szlifierka przeznaczona jest do czterostronnego przelotowego szlifowania oraz odpylania elementów drewnianych np. po frezowaniu kształtowym lub po lakierowaniu.

Meblowy ścisk montażowy DKRC przeznaczony jest do montażu sklejanych elementów meblowych. Korpus spawany z kształtowników stalowych zapewnia urządzeniu odpowiednią sztywność.

Hydrauliczny ścisk HSMK jest urządzeniem, które umożliwia końcowy montaż (pełny zacisk) wstępnie zaczopowanej ramy krzesła.

Hydrauliczny ścisk HSRO jest urządzeniem, które umożliwia mechaniczny montaż wszelkich prostokątnych i jednostronnie skośnych (wyk. specjalne) konstrukcji ramowych a szczególnie ram okiennych i drzwiowych o różnych wymiarach, przy minimalnych czasach przezbrajania.

Pneumatyczny obrotowy ścisk do montażu frontów meblowych – OSMF umożliwia mechaniczny montaż frontów meblowych z listew MDF w technologii klejenia(łączenia) na kołki.

Ścisk montażowy do frontów przeznaczony jest do klejenia frontów (elementów drewnianych) na dwóch niezależnych pneumatycznie stołach monterskich, z możliwością wykonania z czteroma stołami monterskimi (wykonanie specjalne).

Ścisk montażowy DSMS-5 jest urządzeniem,  które umożliwia mechaniczny montaż stopni schodów z pobocznicami o różnych wymiarach, przy minimalnych czasach przezbrajania.

Hydrauliczny ścisk HSRD jest urządzeniem przeznaczonym do ściskania klejonych ram drzwi w czasie montażu, jak i innych ram o zbliżonych wymiarach.

Hydrauliczny ścisk  HSDP służy do warstwowego klejenia elementów drewnianych wchodzących w skład  desek podłogowych, krawędziaków i innych pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych dochodzącym do 1,4 MPa (14 kG/cm2)

Urządzenie HSKG służy do klejenia pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych drewnianych elementów ciętych z grubości. Zakres uzyskiwanych sił zgniotu na jeden siłownik to 5-11kN (poziomy) i 25-55kN (pionowy).

Hydrauliczny ścisk HSKG-Ł służy do klejenia łuków drewnianych na grubość używanych przeważnie przy produkcji elementów tzw. programu ogrodowego

Hydrauliczny ścisk HSPP stosowany jest w nowej technologii klejenia głównie parkietu dwuwarstwowego, desek podłogowych i innych pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych dochodzącym do 1,4 MPa (14 kG/cm2).

Prasa wiatrakowa hydrauliczna przeznaczona jest do klejenia elementów drewnianych. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia klejenie elementów na szerokość do uzyskania elementu typu ”blat”.

Hydrauliczna prasa HPPA służy do klejenia warstwowego stosów składających się z płyt, sklejek itp. 

Prasa pneumatyczna DPŁ służy do łączenia elementów drewnianych o skośnie nafrezowanych końcówkach w  jedną całość , stanowiących element wyjściowy do wykonania elementów łukowych.

Pneumatyczna prasa sekcyjna DKB przeznaczona jest do klejenia pod określonym naciskiem elementów drewnianych.

Pneumatyczna prasa półkowa OPPK przeznaczona jest do sklejania zewnętrznej (wierzchniej) warstwy drewnianych lameli w panel podłogowy.

Urządzenie DPTW służy do wycinania wad (przygotowania surowca do łączenia na mikrowczepy)  w listwach drewnianych w obszarach znaczonych kredą fluoroscencyjną odczytywanych przez skaner luminescencyjny (firmy SICK) oraz do cięcia elementów na żądany wymiar ustawiony na panelu sterowniczym.

Urządzenie do frezowania wybrań w ramiaku ościeżnicy – DFA jest specjalistyczną maszyną przeznaczoną do frezowania wybrania w ramiakach ościeżnic drzwiowych pod kątową płytkę zamka zarówno dla ościeżnic stałych jaki i regulowanych.

WIERTARKO - FREZARKA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH DWFO jest urządzeniem przeznaczonym do wykonania w ramiaku ościeżnicy otworów pod montaż zawiasów, jak również wybrania pod osadzenie płytki zamka.

Wiertarko-frezarka SGML przeznaczona jest do kompleksowej obróbki otworów i wnęk w drzwiach drewnianych i płycinowych. Wykonuje otwory pod klamkę i wkładkę zamka oraz wnęki płytkie i głębokie pod zamek i czołowe blachy mocujące.

Wiertarko-frezarka SGML II przeznaczona jest do kompleksowej obróbki otworów i wnęk w drzwiach drewnianych i płycinowych.

Urządzenie do frezowania wybrań w pobocznicy schodów składanych – DFPS jest specjalistyczną maszyną przeznaczoną do frezowania wybrań w pobocznicy schodów składanych pod połączenie na jaskółczy ogon ze stopniem.

Urządzenie  UWED  przeznaczone  jest  do  wiercenia  i  frezowania  w  elementach drzwi otworów  pod  zamek. W celu zwiększenia wydajności elementy robocze osadzono na dwóch niezależnych korpusach , zapewnia to jednoczesną niezależną obróbkę dwóch elementów drzwi.

Obrzynarka dwustronna ODLP-400 jest to urządzenie przeznaczone do obustronnego formatowania deski w procesie produkcyjnym. Urządzenie jednocześnie formuje dwie krawędzie deski co skraca czas trwania całego procesu.

Przelotowa wiertarka do deski podłogowej PWDP jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania otworów nieprzelotowych w desce.

Pneumatyczny stół montażowy DPMA służy jako stanowisko pracy w procesach technologicznych, głównie produkcji mebli oraz produkcji tapicerskiej.

Przeznaczone do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadowczo - rozładunkowych oraz do pracy w liniach technologicznych.

Podnośnik hydrauliczny stanowiskowy DHP służy do bezstopniowego podnoszenia i opuszczania materiału na stanowiskach montażowych, załadowczych i obróbczych o wymiarach stołu zbliżonych do palety EUR, umożliwia utrzymanie stałego poziomu roboczego przy załadunku lub rozładunku materiału.

Nowym modelem wśród podnośników nożycowych hydraulicznych produkowanych przez FAMAD jest podnośnik typu DPNH o udźwigu 0,2 – 2,5t.

Podnośnik hydrauliczny DBNK służy do bezstopniowego podnoszenia i opuszczania materiału na stanowiskach montażowych, załadowczych i obróbczych, umożliwia utrzymanie stałego poziomu roboczego przy załadunku lub rozładunku materiału.

Podnośniki DPNHT przeznaczone są do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadowczo - rozładunkowych w przypadku potrzeby dużych wysokości unoszenia.

Automatyczny Wózek Załadowczo Rozładowczy WZ–R jest urządzeniem służącym do automatyzowania procesów gospodarowania paletami

Podajnik elementów krótkich PEK przeznaczony jest do mechanicznego zapychania elementów drewnianych w procesie obróbki.

Przenośniki rolkowe napędzane i nie napędzane przeznaczone są do transportu bliskiego we wszystkich branżach przemysłu - głównie drzewnym, motoryzacyjnym, magazynowym.

Przenośniki taśmowe napędzane PT przeznaczone są do dwukierunkowego transportu głównie elementów drewnianych: listew, tarcicy, krawędziaków litych i klejonych.

Podajnik  łańcuchowy PŁLD   przeznaczony  jest  do  pojedynczego  podawania desek umieszczonych w zasobniku.

Przenośnik krzyżowy do strugarki PKS jest to urządzenie służącze do automatyzacji procesu podawania elemetów do strugarki w procesie technologicznym. Urządzenie zapewnia ciągłość podawania elemetów czoło w czoło.

Przenośnik krzyżowy do strugarki PKDS jest to urządzenie służącze do automatyzacji procesu podawania elemetów do strugarki w procesie technologicznym. Urządzenie zapewnia ciągłość podawania elemetów czoło w czoło. W skład PKDS przenośnika wchodzi przenośnik paskowy PP-1.5m oraz przenośnik  taśmowy PT-2.5m.

Urządzenie do prostowania pakietów - DTPE jest specjalistyczną maszyną przeznaczoną do równania sztapla elementów płytowych podawanych następnie do automatycznej linii obróbczej. 

Cylinder hydrauliczny typu CNOD jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Cylinder hydrauliczny typu CNOK jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Nurnikowe

Cylinder hydrauliczny typu CNOK jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Nurnikowe

Cylinder hydrauliczny typu CNOD jest cylindrem nurnikowym jednostronnego działania przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.

Kategoria: Tłokowe

Cylindry hydrauliczne typu CTO są cylindrami tłokowymi dwustronnego działania z tłoczyskiem jednostronnym przeznaczone do ogólnego stosowania w maszynach i urządzeniach.