LINIA ŁĄCZENIA BEZKOŃCOWEGO DFCSB

Linia do łączenia bezkońcowego DFCSB jest linią technologiczną przeznaczoną do produkcji drewna konstrukcyjnego o różnych przekrojach, które po dalszej obróbce w końcowej fazie procesu jako belki konstrukcyjne.

W skład Linii do łączenia bezkońcowego wchodzą następujące urządzenia:

  • PWW Piła wycinająca wady
  • PRN Zespół przenośników rolkowych napędowych z urządzeniem spychającym
  • PSBD 250 Prasa bezkońcowa Materiał wykorzystywany do produkcji przygotowywany jest wstępnie przygotowywany przez obsługę poprzez przeprowadzenie oceny wzrokowej jakości drewna, oraz zaznaczenie kredą fluorescencyjną wady drewna np. sęków itp. do wycięcia. Piła wycinająca wady PWW, równa początek, koniec belki, oraz wycina wcześniej zaznaczone wady. Następnie deski podawane są na zespół przenośników rolkowych napędzanych z urządzeniem spychającym PRN, gdzie jest buforowany i prasy PSBD 250 gdzie frezowane są złącza, nanoszony jest klej i następuje łączenie pojedynczych elementów w jedną belkę. Po zakończeniu procesu łączenia przycina belkę na zadaną długość. Praca linii odbywa się w cyklu automatycznym.

 

Dane techniczno - eksploatacyjne
Wymiary elementów wsadowych:
- szerokość
- długość
- grubość

mm
mm
mm

100-240
800-3000
25-140
Wilgotność drewna ? 18% ? 18%
Długość belek po łaczeniu mm 3000-12000
Opis PL 1
Opis EN 1
Opis RU 1

Pliki