DWUWALCOWA NAKŁADARKA KLEJU DOVK - 30

Urządzenie przeznaczone jest do dwustronnego  powlekania elementów i płyt stolarskich, oraz płaskich elementów przy okleinowaniu. Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej, o skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia). Czopy walców ułożyskowane są obustronnie w wahliwych łożyskach kulkowych osadzonych w przesuwnych oprawach łożyskowych. Przy każdym walcu umieszczone jest korytko, spełniające rolę zbiornika kleju. Szczelinę wypływową kleju reguluje się za pomocą śrub z rękojeścią gwiazdową. Wielkość szczeliny przepustowej między walcami reguluje się za pomocą mechanizmu podnoszenia. Napęd walców uzyskuje się za pomocą, osobnych motoreduktorów na każdy wał.

W prawym korpusie urządzenia umieszczona jest skrzynka elektryczna, wraz z panelem kontrolnym. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w kolanowy wyłącznik bezpieczeństwa, umieszczony w postaci ramienia, biegnącego wzdłuż urządzenia od strony wlotowej. Urządzenie może pracować indywidualnie lub w linii obróbczej.

                                           

  

Dane techniczno - eksploatacyjne
Minimalna długość elementów powlekanych mm 700
Grubość elementów powlekanych mm 3-100
Szerokość robocza walców mm 300
Średnica walców nakładających  mm 300
Wysokość robocza mm 860
Masa walców kg 250
Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa m / min 30-50
Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda O 7,0 mm) g / m2 85
Moc zainstalowana  kW 0,74
Napięcie zasilania  V AC 3x400/50Hz
Napięcie sterowania  V DC 24

 

 

Opis PL 1
Opis EN 1
Opis RU 1

Pliki